ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

sekretariat@zscsa.cz 596 012 641

geneticka
mluvčí
Školní dvůrŠKOLNÍ DVŮR
přírodopisUČEBNA PŘÍRODOPISU
TřídaNAŠE TŘÍDY
UčebnaSPECIALIZOVANÉ UČEBNY
fYZIKAUČEBNA FYZIKY
TělocvičnaTĚLOCVIČNA

Vítejte na naší Základní a Mateřské škole na ulici Čs. armády v Bohumíně


Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší Základní školy. Jejich prostřednictvím chceme informovat o naší škole rodiče našich žáků i ty, kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Zároveň vítáme přátele a také bývalé žáky Základní školy Čs. armády

Novinky

Info pro rodiče budoucích prvňáčků

Info pro rodiče budoucích prvňáčků

26.5.2016

7.6. v 16.00 hodin

Přihláška do ŠD

Přihláška do ŠD

26.5.2016

Školní družina

Konzultace s vyučujícími

Konzultace s vyučujícími

23.5.2016

31.5. od 15:30 do 17:00

ODZNAK VŠESTRANNOSTI

ODZNAK VŠESTRANNOSTI

20.5.2016

OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ

Krajské kolo biologické olympiády

Krajské kolo biologické olympiády

20.5.2016

Život v temnotě

PROJEKTOVÝ DEN – KAREL IV.

PROJEKTOVÝ DEN – KAREL IV.

19.5.2016

700. výročí narození

Starší novinky

Nepřehlédni

Přidejte se k nám na Facebooku