ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova skolka.nerudova@zscsa.cz 731 108 692

Úvod > Základní škola > Výuka cizích jazyků

Základní škola - Výuka cizích jazyků

Školní rok 2019/2020

 

Od školního roku 2014/2015 spolupracujeme s jazykovou školou Hello na obohacování výuky angličtiny rodilým mluvčím. Při rozjezdu tohoto projektu docházela na naši školu pravidelně jednou týdně do hodin angličtiny rodilá mluvčí ze Spojených států, poté rodilá Australanka, angličan a od loňského školního roku Kanaďanka Sarah Van Wermeskerken. Žáci mají tak jedinečnou příležitost využívat znalosti nabyté v běžných hodinách při konverzaci s rodilým mluvčím. Na nákladech spojených s výukou angličtiny rodilým mluvčím se finančně podílí i bohumínská firma Bonatrans a město Bohumín.

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Integrovaná výuka cizího jazyka a jiného předmětu se naší škole postupně zavádí a zkouší od školního roku 2014/2015. Tato metoda je založena na výuce určitého předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Prakticky jde například o hodinu zeměpisu, která je z části vedena v angličtině.

Nepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku