ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova skolka.nerudova@zscsa.cz 731 108 692

Úvod > Školní družina

Školní družina

Novinky / aktuální informace

Oznámení školní družiny

Oznámení školní družiny

17.6.2019

Provoz dne 26.6.2019

Informace ŠD

Informace ŠD

18.4.2018

V době řed. volna (30.4. a 7.5.) ŠD uzavřena.


Zdobení dýní

Zdobení dýní

8.11.2017

Školní družina

Provoz školní družiny: v ranních hodinách: 06:00 - 08:00

v odpoledních hodinách: 11:45 - 16:30

Školní družina se podílí na plnění školního vzdělávacího programu školy.

Zapojuje se do celoškolských projektových dnů a dalších akcí školy.

 

Činnost školní družiny vychází ze snahy vychovatelek o zajímavé a účelné vyplnění času dětí, které družinu navštěvují. Děti se nenásilnou a hravou formou učí zvládat základní vědomosti

z různých oblastí. Zájmové činnosti rozvíjí jejich osobnost, umožňují seberealizaci, rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jedná se o činnosti výtvarné, pracovní, hudební, sportovní a přírodovědné.

Vychovatelky :
Bc. Kamila Tvrdá
Bc. Darina Kučová
Šárka Grümannová
Ingrid Weissmann
tel. : 734 788 679

Soubory ke stažení:

Řád ŠD   [15kb]

Nepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku