ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova skolka.nerudova@zscsa.cz 731 108 692

Úvod > Školní družina > O školní družině

Školní družina - O školní družině

Vedoucí vychovatelka : Bc. Monika Varmužová varmuzova.m@zscsa.cz

Školní družina: Bc. Kamila Tvrdá, Mgr. Veronika Pačáčová, Ingrid Weismann.

 

Provoz školní družiny: v ranních hodinách: 06:00 - 08:00

v odpoledních hodinách: 11:45 - 16:30

Školní družina se podílí na plnění školního vzdělávacího programu školy.

Zapojuje se do celoškolských projektových dnů a dalších akcí školy.

tel: 596 016 203


Nepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku