Zápis do první třídy

5.3.2020

Zápis do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021

1. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hodin

Věk dítěte - děti narozeny:

 • 31. 8. 2013 a dříve – děti po odkladu školní docházky
 • 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 – řádný nástup
 • 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015 – předčasný nástup do 1. ročníku

Průběh zápisu

 • Formální (administrativní) část
 • Rozhovor a další činnosti s dítětem (Přehled základních dovedností, které má dítě zvládnout před vstupem do základní školy, naleznete v Desateru pro rodiče (www.zscsa.cz v sekci Základní škola – Pro budoucí první třídy).

Doklady k zápisu

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Zastupuje - li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě zastupovat (např. list opatrovníka nebo soudní rozhodnutí)
 • Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky (na webu školy nebo vypíšete u zápisu)
 • Pokud je dítě v péči ŠPZ a bylo vystaveno Doporučení ŠPZ ke vzdělávání, je vhodné je rovněž doložit u zápisu.

 

Podmínky odkladu povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně a duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

 • Žádost o odklad školní docházky
 • Doporučení k odkladu školní docházky – děti s platným Doporučením ŠPZ a odborného lékaře nebo klinického psychologa doručit vedení školy do 29. května 2020

Možnost předčasného začátku plnění povinné školní docházky

1) Dítě nar. 1. 9. – 31. 12. 2014

 • Žádost zákonného zástupce a písemné vyjádření školského poradenského zařízení (ŠPZ)

2) Dítě nar. 1. 1.  - 30. 6. 2015

 • Žádost zákonného zástupce a písemné vyjádření školského poradenského zařízení (ŠPZ)
  a odborného lékaře (např. dětský lékař)

 

Informační schůzka pro rodiče přijatých žáků do 1. ročníku proběhne 9. 6. 2020 v 16:00 hodin.

 

 

Sledujte průběžně naše webové stránky: www.zscsa.cz

V sekci: Základní škola → Novinky/Aktuality → Zápis do 1. tříd

Základní škola →Pro budoucí první třídy

 


 

Veškeré dokumenty a formuláře k zápisu ZDE


Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026