Základní škola - Výuka

Odkazy k procvičení učiva:

3D tisk


Matematika 5.B

Matematika 5.B

Matematika pro 1. - 4. ročník https://zsbcupice.cz/pro-zaky/matematika/

Jazyk Český pro 1. - 4. ročník https://zsbcupice.cz/pro-zaky/cesky-jazyk/

My a svět https://zsbcupice.cz/pro-zaky/clovek-a-jeho-svet-2/

Online cvičení škola s nadhledem

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

Matematika 9C

V jednotlivých krocích se seznamte s nepřímou úměrností:
1) Do sešitu si udělejte zápis k nepřímé úměrnosti.
2) Projděte si prezentaci - jsou zde základní typy úloh, které budete řešit - příklady si uveďte do sešitu:
--- rozhodnout zda tabulka je nebo není tabulkou nepřímé úměrnosti (pokud ano, k bude vždy stejné)
--- rozhodnout z rovnice funkce, zda je graf rostoucí nebo klesající (podle hodnoty k)
--- najít pomocí souřadnic jednoho bodu nejprve koeficient nepřímé úměrnosti a poté zapsat rovnici
--- ověřit, zda bod leží na grafu nepřímé úměrnosti (zda souřadnice odpovídají její rovnici)
3) V pracovní sešitě procvičuj sestrojení hyperboly: str. 145/1
4) Hledej rovnici nepřímé úměrnosti (v PS je nazývána lomenou funkci, nenech se tím zmást) PS: str. 146/2,3, PS: str. 147/6
5) Ověř, které body leží na grafu nepřímé úměrnosti: PS str. 147/4

https://slideplayer.cz/slide/15184015/

5. třída informatika
Soubory ke stažení:

Fyzika 6B   [389.3kb]
9C nepřímá úměrnost   [812.6kb]
MAgnety1   [1.0MB]
Magnety2   [1.0MB]
csa   [4.3MB]
5. třída informatika   [1.0MB]

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026