ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova skolka.nerudova@zscsa.cz 731 108 692

Základní škola - Výuka

Odkazy k procvičení učiva:

 

Matematika pro 1. - 4. ročník https://zsbcupice.cz/pro-zaky/matematika/

Jazyk Český pro 1. - 4. ročník https://zsbcupice.cz/pro-zaky/cesky-jazyk/

My a svět https://zsbcupice.cz/pro-zaky/clovek-a-jeho-svet-2/

Online cvičení škola s nadhledem

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehledNepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku