INFORMAČNÍ SCHŮZKA

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ PROBĚHNE

9. 6. 2020 v 16 hodin ve školní jídelně

Dozvíte se: které paní učitelky budou v 1. třídách učit, dostanete seznam pomůcek, které zakoupit (předem nic nekupujte), obdržíte závazné přihlášky do školní družiny, přihlášky na nabízené nepovinné předměty a kroužky pro prvňáčky, seznámíte se s chodem školy (1. školní den, platby obědů, školní družina…). Bude předáno rozhodnutí o přijetí do ZŠ.

Můžete se zeptat na to, co Vás ještě zajímá před vstupem Vašeho dítěte do školy.

 

Sledujte průběžně naše webové stránky v sekci Novinky a také v sekci Základní škola – Pro budoucí první třídy

zpět


EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Copyright © 2013 - 2021 Základní a mateřská škola na ulici Čs. armády Bohumín