Základní škola - Výuka cizích jazyků

Školní rok 2021/2022

 

Od školního roku 2014/2015 spolupracujeme s jazykovou školou Hello na obohacování výuky angličtiny rodilým mluvčím. Při rozjezdu tohoto projektu docházela na naši školu pravidelně jednou týdně do hodin angličtiny rodilá mluvčí ze Spojených států, poté rodilá Australanka, angličan a od loňského školního roku Kanaďanka Sarah Van Wermeskerken. Žáci mají tak jedinečnou příležitost využívat znalosti nabyté v běžných hodinách při konverzaci s rodilým mluvčím. Na nákladech spojených s výukou angličtiny rodilým mluvčím se finančně podílí i bohumínská firma Bonatrans a město Bohumín.

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Integrovaná výuka cizího jazyka a jiného předmětu se naší škole postupně zavádí a zkouší od školního roku 2014/2015. Tato metoda je založena na výuce určitého předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Prakticky jde například o hodinu zeměpisu, která je z části vedena v angličtině.

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026