Základní škola - Výuka cizích jazyků

Školní rok 2023/2024

 

Od školního roku 2014/2015 spolupracuje ZŠ ČSA s jazykovou školou Hello na obohacování výuky angličtiny rodilým mluvčím. Za tuto dobu se na naší škole vystřídal nespočet kantorů z Anglie, Kanady, Spojených států, Indie, Nového Zélandu a mnoha dalších zemí. Žáci tak měli jedinečnou příležitost ověřovat si a rozvíjet znalosti nabyté v běžných hodinách konverzací s pedagogy, pro něž je angličtina mateřštinou. I díky tomu opouští naši žáci školní lavice s velice solidním jazykovým základem.

V letošním školním roce jsme učinili další krok v podpoře výuky angličtiny. Rodilý mluvčí k nám nově nebude docházet pouze dvakrát týdně, ale bude na naší škole zaměstnán na plný úvazek. Vedle páťáků, osmáků a deváťáků, kteří budou mít příležitost komunikovat s Danielem minimálně jedenkrát týdně, navýší se významně počet hodin s rodilým mluvčím i ve zbývajících třídách, které  jinak nemají navýšenou týdenní dotaci hodin angličtiny. Možnost komunikovat s rodilým Američanem tak budou mít na ZŠ ČŠA opravdu všichni žáci. Za tuto skvělou příležitost dále posouvat kvalitu výuky vděčí „Nová škola“ i městu Bohumín, které se tradičně finančně podílí na spolupráci bohumínských škol s rodilými mluvčími.

Angličtina je dále podporována na naší škole díky užívání metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Tato metoda je založena na výuce určitého předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Prakticky jde například o hodinu zeměpisu, která je z části vedena v angličtině.

Nadto i nadále nabízíme pro žáky možnost zvolit si druhý cizí jazyk z němčiny, nebo ruštiny.

 

ANGLICKÝ JAZYK 26-9-2024

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Mensa Česko

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026