Den prevence

V pondělí 26. října proběhl na naší škole projektový den, jehož cílem byla podpora přátelských vztahů mezi spolužáky a minimalizace rizikových projevů chování - šikany a kyberšikany. Aktivity měly žáky naučit předcházet konfliktům, respektovat druhé, neubližovat si, vzájemně komunikovat a spolupracovat Děti se seznámily s pojmem šikana, s možným nebezpečím jejího výskytu a návrhem různých a výběrem nejvhodnějších řešení krizových situací, dozvěděly se kolik stádií šikany existuje a čím jsou charakteristická. Poznaly i nejmodernější způsob šikanování – kyberšikanu. Aktivity pro žáky byly zaměřeny na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Žáci se dozvěděli, co je to kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, jak se proti ní chránit a bránit, jak postupovat v krizových situacích. Tématem druhé hodiny byla problematika nebezpečné internetové manipulace, tzv. kybergroomingu, ve které se internetoví útočníci snaží získat důvěru oběti, kterou pak přimějí k 
osobní schůzce. Snad si žáci odnesli cenné rady a budou se jimi i v budoucnu při práci s internetem či při používání mobilního telefonu řídit.

Den prevence
Den prevence
Den prevence
Den prevence
Den prevence
Den prevence
Den prevence
Den prevence
Den prevence
Den prevence
Den prevence
Den prevence

zpět


EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026