ROP NUTS II Moravskoslezsko

Název projektu: „Konečně nás to baví“

Datum zahájení projektu:  1. 12. 2013

Datum ukončení projektu: 31. 3. 2015

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 847 538, 11 Kč

Cílem projektu je prostřednictvím nového moderního vybavení, které bude odpovídat současným trendům, požadavkům na výuku a stávajícímu pojetí základního vzdělávání, zvýšit kvalitu a efektivitu výuky cizích jazyků a přírodopisu, zejména na  II. stupni základní školy.


Soubory ke stažení:

Popis projektu   [104.0kb]

zpět


EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Mensa Česko

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026