ŠABLONY I 2016

Projekt ŠABLONY I 2016 CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001350

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je personální posílení o speciálního pedagoga, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Výše podpory činí 1 691 704 Kč.

ŠABLONY I 2016

zpět


EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026