ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova skolka.nerudova@zscsa.cz 731 108 692

Základní škola - O škole

Základní škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná byla uvedena do provozu 1. září 1970 jako třetí úplná základní škola ve městě. Vznikla jako součást nového sídliště. Jedná se o pavilónovou školu, která má dostatek standardně vybavených učeben i odborných pracoven.Pro výuku jsou k dispozici učebny výtvarné výchovy, fyziky, chemie, cizích jazyků, cvičná kuchyně, školní dílny, keramická dílna, dvě počítačové učebny, multimediální učebna s interaktivní tabulí, velká a malá tělocvična, posilovna a areál školního hřiště s umělým povrchem, tribunou i osvětlením.
Nepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku