Základní škola - O škole

Základní škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná byla uvedena do provozu 1. září 1970 jako třetí úplná základní škola ve městě. Vznikla jako součást nového sídliště. Jedná se o pavilónovou školu, která má dostatek standardně vybavených učeben i odborných pracoven.Pro výuku jsou k dispozici učebny výtvarné výchovy, fyziky, chemie, cizích jazyků, cvičná kuchyně, školní dílny, keramická dílna, dvě počítačové učebny, multimediální učebna s interaktivní tabulí, velká a malá tělocvična, posilovna a areál školního hřiště s umělým povrchem, tribunou i osvětlením.


EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026