Ekologická soutěž CO2 liga

Klimatická změna patří mezi závažné globální a environmentální problémy současnosti.
Právě proto se tým žáků naší školy zapojil do soutěže s názvem CO2 liga, kterou organizuje ekologický institut Veronica Hostětín a je financován z EHP a Norských fondů. Náročné soutěžní úkoly bude žákovský tým s názvem DUHA plnit od října 2015 do března 2016. Žáci se dozvědí co nejvíce o globální změně klimatu a změnách, které můžeme očekávat v České republice. Na vlastní kůži prožijí nutnost omezení spotřeby vody, snížení spotřeby energie, vyloučení jídel dovezených z druhého konce světa. Budou zkoušet a zkoumat, měřit a počítat, dotazovat se spolužáků, rodičů a okolí, informovat, vymýšlet a tvořit. Získaná data a zkušenosti zpracují, vyhodnotí a představí nejen svým spolužákům, ale osloví i ostatní osoby v rámci školy a rodiny.


Soutěž je náročná nejen tematicky ale i časově. Prosíme vás, abyste nám nejen drželi palce, ale také nám pomohli. Do mnoha úkolů potřebujeme vtáhnout nejen další žáky a zaměstnance školy, ale i rodiče. Vždyť my všichni se musíme 
o klimatické změně dozvědět co nejvíce a zamyslet se nad tím, co můžeme pro naši planetu udělat.


Mgr. Zdeňka Petrušková a Mgr. Zuzana Sternadlová

Představujeme tým DUHA naší školy:


Vojtěch Záškolný                9. A
Barbora Janová                  9. B
Markéta Vachtarčíková      9. B
Nela Chybiorzová               8. A
Andrea Michlíková              8. A
Klára Jaworská                    8. B
Klára Maluchová                 8. B
Ondřej Gyure                       7. A
Jiří Varmuža                         7. A
Jakub Wodecki                    7. A
Klára Raffaiová                    7. B
Karolína Wagnerová           7. B

Průběh Soutěže CO2 liga
Tým DUHA splnil tři témata CO2 ligy – klimatická změna, voda a energie. Před sebou má ještě téma bydlení. Ohodnoceno je prozatím téma klimatická změna, za které tým získal 149 bodů a téma voda se ziskem 189 bodů. Momentálně DUHA plní zajímavý úkol jídlo, kde se žáci dovídají mimo jiné i to, že nemusí jíst potraviny dovezené z druhého konce světa, ale plně si vystačí s regionálními zdroji. Držte týmu palce a pomozte mu při plnění některých úkolů. Vyhlašujeme SVAČINOVÝ DEN – den, ve kterém si na svačinu dáte jen potraviny z našeho regionu. Ve školním bufetu je taky zakoupíte.

Z Petrušková

neúplný tým
Ekologická soutěž CO2 liga
Ekologická soutěž CO2 liga
Ekologická soutěž CO2 liga
Ekologická soutěž CO2 liga
Ekologická soutěž CO2 liga
Ekologická soutěž CO2 liga
Ekologická soutěž CO2 liga
Ekologická soutěž CO2 liga
Ekologická soutěž CO2 liga

zpět


EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026