Biologické olympiády

Okresní kolo biologické olympiády kategorie D (6. a 7. roč.)s tématem „Světlo a barvy v přírodě“ se konalo 8. dubna 2014 v Karviné. Naši školu úspěšně reprezentovala Saša Míčová z 6. A, která ve velké konkurenci žáků i víceletých gymnázií obsadila velmi pěkné 4. místo. Na 8. – 10. místě se umístili shodně žáci tří bohumínských škol. Od nás to byla Gabka Ferfecká ze 7. A. Děvčatům moc gratulujeme!

V ostravské ZOO sponzorujeme velblouda dvouhrbého Aladina

s peněz získaných za sběrový papír

BIOLOGICKÁ  OLYMPIÁDA

2013/14

„SVĚTLO  A  BARVY  V  PŘÍRODĚ“

V pátek 7. února se na naší škole konalo školní kolo biologické olympiády. Tématem letošního roku je „Světlo a barvy v přírodě“. Olympiáda má část teoretickou a praktickou (poznávačka rostlin a živočichů, laboratorní úkol).  Soutěže se zúčastnilo celkem 12 žákyň.

V kategorii mladších žáků se na 1. místě umístila Saša  Míčová z 6. A třídy, na 2. místě Gabka  Ferfecká ze 7. A a na 3. místěLucie  Skudříková rovněž ze 7. A.

V kategorii starších žáků obsadila 1. místo Erika  Čermáková z 8. B třídy, 2. místo Aneta  Dýčková z 8. A a 3. místo Tereza Hutařová z 9. A třídy. Všem moc gratulujeme.

Saši,  Gabce,  Anetě a  Erice, které budou naši školu reprezentovat v okresním kole biologické olympiády, přejeme mnoho úspěchů a držíme palce!

Za předmětovou komisi přírodopisu Z. Petrušková

Okresní kolo biologické olympiády kategorie D (6. a 7. roč.)s tématem „Světlo a barvy v přírodě“ se konalo 8. dubna 2014 v Karviné. Naši školu úspěšně reprezentovala Saša Míčová z 6. A, která ve velké konkurenci žáků i víceletých gymnázií obsadila velmi pěkné 4. místo. Na 8. – 10. místě se umístili shodně žáci tří bohumínských škol. Od nás to byla Gabka Ferfecká ze 7. A. Děvčatům moc gratulujeme!

Již 6. ročník Krajské ekologické konference žáků se konal 8. dubna 2014 na chemické průmyslové škole v Ostravě – Zábřehu. Žáci Moravskoslezského kraje na konferenci prezentují své ekologicky badatelské projekty. Naši školu vzorně zastupovaly Erika Čermáková z 8. BLucie Skudříková ze 7. A se svou prací „Na našem dvoře“. Děvčatům za spoustu práce, kterou musely vynaložit, moc chválíme!

Již 6. ročník Krajské ekologické konference žáků se konal 8. dubna 2014 na chemické průmyslové škole v Ostravě – Zábřehu. Žáci Moravskoslezského kraje na konferenci prezentují své ekologicky badatelské projekty. Naši školu vzorně zastupovaly Erika Čermáková z 8. BLucie Skudříková ze 7. A se svou prací „Na našem dvoře“. Děvčatům za spoustu práce, kterou musely vynaložit, moc chválíme!

V Karviné se koncem dubna konala okresní kola biologické olympiády.  Letošním tématem byl „Život stromu“.

Soutěž se skládá z vypracování vstupního úkolu na dané téma, z náročné teoretické části a laboratorního úkolu, z poznávání rostlin a živočichů.Ve velké konkurenci žáků gymnázií slaví naše škola velký úspěch. Poprvé v její historii naši žáci obsadili přední příčky v hodnocení.V kategorii mladších žáků se jako 1. umístila Saša Míčová ze 7. A, 2. místo obsadila Klárka Maluchová ze 7. B. Děvčata postupují do kola krajského, které se bude konat v květnu v Ostravě - Porubě. V kategorii starších žáků obsadila pěkné 9. místo Gabka Ferfecká ze třídy 8. A. Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Saši a Klárce budeme v krajském kole držet palce.

Biologické olympiády
Biologické olympiády
Biologické olympiády

zpět


EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026