Výlet za odměnu

Výlet za odměnu

V pátek 20. září se uskutečnil výlet do ostravské ZOO pro nejpilnější sběrače starého papíruv minulém školním roce. Výletu se zúčastnilo 42 žáků. Jednalo se o celou třídu 2. A a zbytek tvořilinejšikovnější sběrači od 2. až po 9. ročníky. Vedeme žáky k tomu, že nejlepší odpad je ten, kterývůbec nevznikne (Zero waste), ale když už se papírový odpad vytvoří, je dobré ho znovu využít(recyklovat) a zpeněžit. Peníze jsou upotřebeny ke sponzorování a na akce a odměny pro děti.Vyhlašujeme proto v letošním školním roce 3. ročník soutěže ve sběru papíru s názvem „Výlet zaodměnu“.

zpět


EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026