Základní škola - Environmentální výchova

Ekologická soutěž CO2 liga

Ekologická soutěž CO2 liga

Celokrajská konference, prezentace žákovských projektů EVVO

Na akci žáci základních a středních škol Moravskoslezského kraje nejen představili své environmentální projekty, ale získali i řadu nových poznatků a zkušeností.

Sponzoring

Sponzorský příspěvek velbloudu Aladinovi

Environmentální výchova, přírodopisné soutěže

Environmentální výchova, přírodopisné soutěže 2013/2014

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026