GDPR

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Nařízení vstoupí v účinnost dne 25. května 2018, kdy nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro ZŠ a MŠ ČSA

  • Mgr. Petra Nováková
  • telefon:  604 31 55 58
  • e-mail: gdpr@zspianeta.cz
  • kancelář:  v ZŠ Bohumín – Pudlov, Trnková 280

Více informací o GDPR naleznete na stránkách: www.mvcr/gdpr

V rámci zajišťování svých činností organizace zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

-         zápis k základnímu vzdělávání

-         zajištění základního vzdělávání

-         zájmové vzdělávání ve školní družině

-         zajištění školního stravování

-         poskytování poradenských služeb ve škole

-         další vzdělávání pedagogických pracovníků

-         pracovněprávní a mzdová agenda

-         evidence uchazečů o zaměstnání

-         evidence úrazů

-         ochrana majetku a osob

-         prezentace školy

-         organizace lyžařských kurzů, škol v přírodě, ozdravných pobytů, školních výletů a exkurzí

-         projekty, žádosti o dotace

-         vedení účetnictví

-         smlouvy a objednávky služeb

GDPR

Soubory ke stažení:

Ke stažení   [112.6kb]

zpět


EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026