Přehled plánovaných akcí školy 2019/2020

Přehled plánovaných akcí školy 2019/2020

23. 9. – 27. 9. 2019                       Adaptační kurz pro 6. ročník (z: Kyselová)

31. 10.                                              Den exkurzí (z. p. Křivoňová, Mžiková)

1. 11.                                                Obrana vlasti (z: p. Sobotová, Mžiková)

15. 11.                                              „Připomenutí“ - 30. výročí sametové revoluce

11. 12.                                              Projekt Advent – dílničky (z: Sobotová, Dočkalová)

12. 12.                                              Projekt Advent – besídky s rodiči, zpívání u stromečku

(z: Sobotová, Dočkalová)

20. 12.                                               Vánoční besídky

14. 1.                                                Budu školákem (z: p. Křivoňová)

24. 2. – 28. 2. 2019                       Lyžařský kurz 2. stupeň, Istebna (z: p. Skalík)

2. 3. – 6. 3.                                       Lyžařský kurz 1. stupeň, Bílá-Mezivodí (z: p. Kolomazníková)

10. 3.                                                Budu školákem (z: p. Wrožynová V.)

30. 3. – 4. 4. 2019                         Ozdravný pobyt 1. stupeň Malá Morávka, hotel Neptun,                                                                                                           3. ročník, 2. ročník      (z: p. Menšík.)

1. 4. 2020                                         Zápis do 1. tříd (z: p. Křivoňová, p. Mžiková)

22. 4.                                                 Den Země (z: p. Petrušková)

29. 5.                                                 Den dětí (z: p. Rotterová, p. Skalík)

květen                                              Celoškolní projektový den - Finanční gramotnost

(Městské kolo 1. st.- z: p. Rösel.), z: p. Suchánková

25. 5. – 28. 5.                                 Oslavy k 50. výročí školy - Dny otevřených dveří, 28. 5. vystoupení žáků

1. – 5. 6.                                           Školní výlety

25. 6.                                                 Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku (z: TU 9. tříd)

termíny akcí jsou orientační

 

 

 

zpět


EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Copyright © 2013 - 2021 Základní a mateřská škola na ulici Čs. armády Bohumín