Jídelna - Zaměstnanci šk.jídelny

Vedoucí ŠJ: Andrea Kalvodová

Hlavní kuchařka: Miksová L.

Kuchařky: Spiewoková P., Klusová P., Chlebíková L., Skupieňová K., Kneblíková A., Nadažyová B., Zemanová N., Gabalová M., Šindlerová L., Braková M., Šindlerová B. , Chorá L.


Pracovnice na výdejnách: Hajasová Z., Cieslarová M. , Koltunová Š., Drlová L. , Fialová J. , Řezníčková V.

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026