ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova skolka.nerudova@zscsa.cz 731 108 692

Úvod > Školní družina > O školní družině

Školní družina - O školní družině

Vedoucí vychovatelka : Bc. Monika Varmužová varmuzova.m@zscsa.cz

Vychovatelky :
Bc. Kamila Tvrdá
Bc. Darina Kučová
Šárka Grümannová
Ingrid Weissmann
tel. : 734 788 679

Provoz školní družiny: v ranních hodinách: 06:00 - 08:00
v odpoledních hodinách: 11:45 - 16:30

 

Školní družina se podílí na plnění školního vzdělávacího programu školy.

Zapojuje se do celoškolských projektových dnů a dalších akcí školy.

 


Nepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku