Družina - O školní družině

Vedoucí vychovatelka : Bc. Monika Varmužová varmuzova.m@zscsa.cz

Vychovatelky :
Bc. Kamila Tvrdá
Bc. Darina Kučová
Šárka Grümannová
Ingrid Weissmann
tel. : 734 788 679

Provoz školní družiny: v ranních hodinách: 06:00 - 08:00
v odpoledních hodinách: 11:45 - 16:30

 

Školní družina se podílí na plnění školního vzdělávacího programu školy.

Zapojuje se do celoškolských projektových dnů a dalších akcí školy.

 


EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Copyright © 2013 - 2021 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026