Družina - Novinky / aktuální informace


Školní družina

Školní družina

14.6.2021

Úhrady úplaty za školní družinu.

Oznámení školní družiny

Oznámení školní družiny

17.6.2019

Provoz dne 26.6.2019

Informace ŠD

Informace ŠD

18.4.2018

V době řed. volna (30.4. a 7.5.) ŠD uzavřena.

Zdobení dýní

Zdobení dýní

8.11.2017

Školní družina


Provoz školní družiny: v ranních hodinách: 06:00 - 08:00

v odpoledních hodinách: 11:45 - 16:30

Školní družina se podílí na plnění školního vzdělávacího programu školy.

Zapojuje se do celoškolských projektových dnů a dalších akcí školy.

 

Činnost školní družiny vychází ze snahy vychovatelek o zajímavé a účelné vyplnění času dětí, které družinu navštěvují. Děti se nenásilnou a hravou formou učí zvládat základní vědomosti

z různých oblastí. Zájmové činnosti rozvíjí jejich osobnost, umožňují seberealizaci, rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jedná se o činnosti výtvarné, pracovní, hudební, sportovní a přírodovědné.

 

Vychovatelky :
Bc. Kamila Tvrdá
Bc. Darina Kučová
Šárka Grümannová
Ingrid Weissmann
tel. : 734 788 679

Soubory ke stažení:

Vnitřní řád ŠD   [62kb]
Úhrada školného   [4,kb]
Přihláška ŠD   [34kb]

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Mensa Česko

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026