Mensa

30.10.2023

Vážení rodiče,

naše škola se dlouhodobě snaží o maximální podporu individuálních potřeb žáků a jejich rozvoj. Letos jsme nově navázali spolupráci s organizací Mensa, v rámci které je možné pro zájemce testování IQ. Pokud budete mít o toto testování zájem, níže jsou v bodech uvedeny nejdůležitější informace.

Datum a čas testování: 1. 12. 2023 v dopoledních hodinách.

Odkaz k přihlášení žáka: https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?&id_a=14353 (bližší informace k přihlašování najdete také v informačním letáku Mensy, který je součásti přílohy).

Platba (300 Kč): kartou online (po vyplnění online přihlášky budete převedení k platební bráně).

Výsledky: jsou důvěrné a obdrží je pouze zákonný zástupce e-mailem (škola obdrží anonymní statistické vyhodnocení testování - kolik z testovaných dětí spadá do jednotlivých inteligenčních pásem).

Test trvá 20 minut pro děti od 5-8 let, 30 minut pro děti 9-13 let a 40 minut pro starší 14 let.

Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku na úrovni percentilu 99 - 100 (IQ 130 a více), bude nabídnuto členství v Mense ČR.

Pokud je dítě přihlášeno a má zaplaceno, ale v den testu chybí (nemocné apod.) je platba vrácena zpět na účet.

Přihlášení může v ojedinělých případech proběhnout formou vyplnění papírové přihlášky, kterou Vám zašleme na vyžádání. Stejně tak placení testu může ve výjimečných případech proběhnout hotově v den testu.

Žáci, kteří budou v testu úspěšní, mají možnost navštěvovat Klub pro nadané žáky (zdarma), který bude na škole fungovat pod záštitou Mensy od 2. pololetí tohoto školního roku.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se prosím obracejte na Mgr. Romanu Zábranskou (zabranska.r@zscsa.cz , 703 481 745).

S pozdravem

Adrian Kuder

ředitel


Soubory ke stažení:

Informace k přihlášení   [59kb]


Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026