Evropský den jazyků

2.10.2023

Evropský den jazyků pro žáky ZŠ Čs. armádyNa naší škole klademe důraz na výuku cizích jazyků, mnoho let spolupracujeme i s rodilými mluvčími, účastníme se několika jazykových soutěží, kde jsou žáci úspěšní. Nový školní rok startujeme naším tradičním projektovým dnem pro podporu a připomenutí si Evropského dne jazyků. Letos se tento den uskutečnil ve středu 27. 9. 2023.

Naši nejmladší prvňáčci se pustili spolu se svými paní učitelkami do příprav na cestování, vytvořili si své vlastní cestovní zavazadlo do příslušné evropské země,  naučili se pozdravy v několika jazycích, dokonce poznávali i zvuky zvířat.

Zbytek žáků se vůbec nenudil a nezahálel. Žáci 2. až 9. ročníku pracovali společně v různě namixovaných skupinách. Vytvořili jsme 24 týmů. Každý tým si prošel skoro ve všech učebnách školy 24 různých úkolů, disciplín či interaktivních činností. Někde  žáci poslouchali hudbu, jinde zpívali, jinde mohli i ochutnávat nebo si přivonět, skládali, hádali unboxing, vyhledávali nová slova, poznávali evropské jazyky podle fotky města, poznávali jazyk podle úryvků mluveného textu, přiřazovali i znakovou řeč ke slovům, ale především všichni spolupracovali, bavili se, pomáhali si mezi sebou a získali mnoho nových informací a zkušeností. Cílem bylo přimět děti k tomu, aby se nebály učit novým věcem, hlavně novým jazykům, aby se nebály mluvit, ale zkusily si i něco ze španělštiny, italštiny, francouzštiny a jiných evropských jazyků.  Chtěli bychom všechny žáky moc pochválit za jejich aktivitu a pracovitost. Druhý dík patří všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě a organizaci, a také vedení školy, které každoročně podporuje tento projektový den.

 

ZŠ a MŠ Bohumín, Čs. armády 1026

Mgr. Jana PětrošováZpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026