Informace ze schůzky

16.6.2022

Informace ze schůzky

7. 6. 2022

 

Informace ze schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků ze 7. 6. 2022

 

 

1) ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLAVACÍHO PROGRAMU „DUHOVÁ ŠKOLA“

 

 • 21 hodin povinných (tj. 4x do 11: 45, 1x do 12: 40)
 • Angličtina od  1. třídy – 1 h týdně
 • 1. ročník 3 h týdně tělesné výchovy
 • Plavání 2. a 3. ročník (40 vyučovacích hodin)
 • Hejného matematika 1. st. (výhody – pomůcky, zajímavé a tvořivé úlohy), ukázkové hodiny a odpolední kavárničky pro rodiče (podzim), od 3. tř. zařazujeme prvky klasické matematiky
 • Analyticko-syntetická metoda čtení (metoda slabikovací)
 • Projektové dny, ozdravné pobyty 2. - 3. roč., LVVZ 1. st.

 

2) OGANIZACE 1. ŠKOLNÍHO DNE

 

 • 1. školní den (1. 9. 2022 v 9: 00 zahájení ve třídách, seznamy žáků ve vestibulu školy, aktovka je na rodičích, přezůvky nemusí)
 • zahájení ve třídách, poté rodiče odchází do ŠD – informace, odchod zpět do tříd za dětmi, od 10: 15 zábavné dopoledne s klaunem Hopsalínem s doprovodem rodičů, cca 1h, poté odchod domů (nebo na oběd či do školní družiny – platba předem zač. srpna)

 

3) VÝUKA  A ORGANIZACE V 1. ŠKOLNÍM TÝDNU

 

 • 1. týden do 11: 40     (kromě 1. dne), možno týden doprovázet děti do šatny (skříňky po dvou, záloha 50 Kč na klíč – v 1. školním týdnu)
 • Školní jídelna a školní družina v běžném provozu
 • Třídní schůzka proběhne do 15. září – přesný termín se dozvíte 1. školní den

 

4) UČEBNICE, PRACOVNÍ SEŠITY, ŠKOLNÍ POMŮCKY A POTŘEBY

 

 • Učebnice hradí škola, výběr peněz v září na výkresy (nekupujte nic navíc zbytečně), výběr na schůzce 500 Kč na pracovní sešity a písanky, nějaké balíčky pomůcek dostanou děti od školy a SRPŠ seznam pomůcek zde

5) INFORMACE K OBĚDŮM

 

 • Obědy – výběr ze dvou jídel (cena za oběd pro 1. třídu je 30 Kč)
 • Platba inkasem – potřebné dokumenty a informace předány na informační schůzce (podrobnosti také na našem webu v sekci „školní jídelna“ nebo ke stažení zde
 • Přihláška ke školnímu stravování ke stažení zde: zadejte limit inkasa 800 Kč  (bez školní družiny)
 • K vyřízení obědů je potřeba doručit vedoucí školní jídelny potvrzení k povolení inkasa,  zaplatit 48 Kč za čip
 • Vedoucí školní jídelny bude přítomna: 25. 7. – 10. 8. 2022 vždy od 8: 00 do 12: 00 hodin
 • Telefonní kontakt: 596 013 775
 • 1. platba obědů na září proběhne stažením inkasa 15. 8.

6) INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

 • Písemné přihlášky doručte do kanceláře nejpozději do 28. 6. (pokud jste neodevzdali na schůzce)
 • Chod školní družiny: 6: 00 – 8: 00, 11: 45 – 16: 30 (seznámení s paní vychovatelkou, vyzvedávání dětí, atd. se dozvíte 1. 9. 2022
 • Platba - 200kč/měsíčně – platí se bezhotovostně příkazem k úhradě 2x ročně, bližší informace na přihlášce)
 • Přihláška ke stažení zde

6) DOPLNĚNÍ ADMINISTRATIVY

 

 • Pokud jste na schůzce nebyli, nezaplatili 500 Kč na pracovní sešity, nevyplnili jste přihlášku do školní družiny – doručte do kanceláře školy do 28. 6. 2022 po předchozí telefonické dohodě na tel. 596 012 641
 • Sledujte průběžně naše webové stránky www.zscsa.cz
 • V případě dotazů nás kontaktujte na našem tel. čísle nebo na e-mailu sekretariat@zscsa.cz

 

TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE DĚTI A PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO

Soubory ke stažení:

přihláška ke stravování   [42kb]
přihláška do družiny   [27kb]
potvrzení inkasa   [11kb]
informace ke stravování   [12kb]
seznam pomůcek   [13kb]


Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026