Biologická olympiáda

25.2.2022

Biologická olympiáda

Školní kolo biologické olympiády se konalo 2. února v přírodopisné učebně. Tématem již 56. ročníkubylo „Jak přežít zimu“.

Z 6. až 8. tříd se olympiády zúčastnilo celkem 15 žáků. Řešili náročný test, poznávačku rostlin a živočichů a laboratorní úkol. Všem soutěžícím děkujeme za chuť a snahu vypracovat co nejlépe náročné úkoly. Do okresního kola, které proběhne v dubnu v Karviné, postupují 2 žáci z každé kategorie s největším počtem bodů: kategorie D – Tobiáš Sova a Jakub Sova z 6.B kategorie C – Natálie Buchtová a Rozálie Buchtová z 8.A. Čeká je ještě náročná příprava a vypracování vstupního úkolu na dané téma. Držíme palce.Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026