Změna organizace výuky

22.11.2021

Mimořádná změna organizace výuky od středy 24. listopadu

Z organizačních důvodů (vysoká absence vyučujících) budou na žádost školy a z rozhodnutí MŠMT v období od středy 24. listopadu do úterý 30. listopadu na ZŠ ČSA Bohumín vyhlášeny mimořádné volné dny.

Po dobu volných dnů bude na ZŠ ČSA organizována pro všechny žáky všech tříd distanční výuka. Do školy k prezenční výuce se vrátíme znovu ve středu 1. prosince.

Žáci 1. stupně + školní družina

· pro žáky 1. stupně, kterým nebudou rodiče schopni zajistit po dobu mimořádně volných dní (středa 23. 11. – úterý 30.11.) hlídání, zajistí škola dohled v prostorách školy. Dohled bude vykonáván zaměstnanci školy a bude probíhat od 8:00 do 12:35. Z epidemiologických důvodů budou žáci rozděleni do co nejvíce homogenních skupin. V případě možnosti (technické a personální) bude snaha připojovat se k online výuce.

Školní družina bude pro tyto žáky zajištěna v běžném provozu (pokud jsou přihlášení do ŠD).

V případě, že máte zájem, aby Vaše dítě v tomto režimu docházelo do školy, kontaktujte prosím Vašeho třídního učitele.

 

Obědy

· Po dobu distanční výuky budou všem žákům ZŠ automaticky odhlášeny obědy.

· Kdo bude mít zájem o odběr obědů, bude si je muset znovu nahlásit do úterý 14:00 - tel.: 737 286 817, 596 013 775, p. Kalvodová. Odběr obědů bude možný mezi 12:30 – 13:30 ve ŠJ. Vchod ze strany ŠD.

Zapůjčení ICT techniky

· Pro žáky, kteří nevlastní potřebné ICT zařízení, bude toto v průběhu úterka a středy k zapůjčení ve škole.

· Zápůjčku je třeba objednat u Mgr. Aleše Bajnara (tel: 603 270 704, webmaster@zscsa.cz)

Žádost o ošetřovné

· Žákům 1. stupně (rodiče žáků do 10 let mají nárok na OČR (nepředvídaná událost) bude v úterý předána vyplněná Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Přeji pevné zdraví a jsem s pozdravem,

Adrian Kuder, ředitel školy

 


Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2021 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026