Testování žáků na covid-19

27.10.2021

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 25. října budou v okrese Karviná všichni žáci ZŠ, tedy i žáci ZŠ ČSA Bohumín, povinni podstoupit testování na covid-19. Testování proběhne v pondělí 1. listopadu a následně o týden později v pondělí 8. listopadu. K testování budou použity antigenní neinvazivní samotesty.

 

Organizace testování

  • Žáci po příchodu do školy odchází do šaten a po přezutí rovnou do třídy, kde vyčkají příchodu vyučujících.
  • Testování proběhne v kmenových třídách od 8:05
  • V případě pozitivního testu škola informuje zákonného zástupce, který si žáka vyzvedne a následně nahlásí k PCR testu.
  • Žáci, kteří budou testováni negativně, pokračují ve výuce. Roušky (starší 15 let respirátory) jsou povinni nosit pouze ve společných prostorech, ne při výuce ve třídě.
  • Žáci, kteří se odmítnou nechat testovat a nevztahuje se na ně žádná z níže uvedených výjimek, budou povinni nosit na obličeji roušky po celou dobu výuky a nebudou se moct zúčastnit hodin tělesné výchovy ve vnitřním prostředí.
  • Pokud se někdo nezúčastní testování v daný den, bude otestován ihned po návratu do školy.

Výjimky z povinnosti testování

  • Žáci s dokončeným očkováním na covid-19
  • Žáci v ochranné lhůtě 180 dní po prodělání nemoci.
  • Žáci, kteří se prokáží aktuálně platným testem na covid-19 (antigenní do 24 hod, PCR do 72 hod)

Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026