Zahájení školního roku pro 1. ročník

26.8.2021

Zahájení školního roku  - organizační a hygienické pokyny pro 1. ročník

1. Září

 • 8:30 – Antigenní testování žáků 1. tříd.
  • 1. A - Hlavní vchod - učebna Př
  • 1. B - Vstup z nádvoří školy - jídelna
  • 9:00 hodin - slavnostní zahájení ve třídách
  • 9:30 hodin - setkání rodičů s vedoucí školní družiny
  • 10:15 zábavný program s klaunem HOPSALÍNEM

Vzhledem k epidemiologické situaci žádáme rodiče prvňáčků, aby každého z nich doprovázely první školní den maximálně 2 osoby, které budou po celou dobu pobytu ve škole chráněny respirátorem.

2. – 3. září

 • 8:55 - zahájení výuky
 • 11:40 – konec výuky

 

6. – 7. září

 • 8:00 – zahájení výuky
 • 11:40 – konec výuky

 

Hygienická opatření

 • Roušky / respirátory – vždy při vstupu do objektu školy a při pobytu mimo prostor učeben
 • Mytí a desinfekce rukou po příchodu do školy a pravidelně v průběhu dne
 • Zákaz vstupu do budovy školy pro osoby v samoizolaci, karanténě a s příznaky respiračního onemocnění.
 • Dodržování základních hygienických pravidel

 

Testování na Covid-19

 • Screeningové testování proběhne 1. září, 6. září a 9. září neinvazivními samotesty.
 • Testování nepodstupují žáci:

- po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)

- kteří prodělali covid 19 a neuběhlo u nich více než 180 dní od prvního pozitivního testu na covid 19

- kteří doloží aktuálně platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 • V případě pozitivního nálezu testu je žák umístěn na izolaci, telefonicky je vyrozuměn zákonný zástupce, v jehož doprovodu žák opustí budovu školy. Zákonný zástupce nahlásí pozitivní výsledek testu ošetřujícímu lékaři svého dítěte.
 • Pokud žák nebude přítomen v termínu testování, bude testován dodatečně -  bezprostředně po příchodu do školy.
 • Pokud se žák testu nepodrobí, bude se účastnit prezenční výuky s ochranou úst a nosu po celou dobu pobytu v budově školy, nesmí cvičit v uzavřených prostorách, nesmí zpívat a při stravování musí od okolí udržovat odstup 1,5 metru.
 • V případě odmítnutí testu i ochrany úst a nosu se žák nemůže účastnit prezenční výuky.

 


Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Copyright © 2013 - 2021 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026