Zahájení škol. roku pro 2. - 9. ročník

26.8.2021

Organizační a hygienické pokyny k zahájení školního roku

1. Září

 • 8:00 – zahájení školního roku ve třídách
 • 8:15 – antigenní testování žáků ve třídách
 • 9:40 – konec výuky
 • 10:00 – výdej obědů

2. – 7. září

 • 8:00 – zahájení výuky
 • Konec výuky

Ročník

Konec výuky - 2. - 7. září

5. ročník

11:20

4. ročník

11:25

3. ročník

11:30

2. ročník

11:35

1. ročník

11:40

4. C (spt)

11:40

6. ročník
+ 6. D(spt)

12:20

7. ročník

12:25

8. ročník

12:30

9. ročník

12:35

Hygienická opatření

 • Roušky / respirátory – vždy při vstupu do objektu školy a při pobytu mimo prostor učeben
 • Mytí a desinfekce rukou po příchodu do školy a pravidelně v průběhu dne
 • Zákaz vstupu do budovy školy pro osoby v samoizolaci, karanténě a s příznaky respiračního onemocnění.
 • Dodržování základních hygienických pravidel

 

Testování na Covid-19

 • Screeningové testování proběhne 1. září, 6. září a 9. září neinvazivními samotesty.
 • Testování nepodstupují žáci:

- po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)

- kteří prodělali covid 19 a neuběhlo u nich více než 180 dní od prvního pozitivního testu na covid 19

- kteří doloží aktuálně platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 • V případě pozitivního nálezu testu je žák umístěn na izolaci, telefonicky je vyrozuměn zákonný zástupce, v jehož doprovodu žák opustí budovu školy. Zákonný zástupce nahlásí pozitivní výsledek testu ošetřujícímu lékaři svého dítěte.
 • Pokud žák nebude přítomen v termínu testování, bude testován dodatečně -  bezprostředně po příchodu do školy.
 • Pokud se žák testu nepodrobí, bude se účastnit prezenční výuky s ochranou úst a nosu po celou dobu pobytu v budově školy, nesmí cvičit v uzavřených prostorách, nesmí zpívat a při stravování musí od okolí udržovat odstup 1,5 metru.
 • V případě odmítnutí testu i ochrany úst a nosu se žák nemůže účastnit prezenční výuky.


Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Copyright © 2013 - 2021 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026