Školní družina

14.6.2021

Vážení rodiče, od příštího školního roku se mění způsob úhrady úplaty za školní družinu.

Způsob úhrady za pravidelnou denní docházku ve školní družině bude probíhat bezhotovostně příkazem k úhradě.

Úplata za ŠD bude hrazena 2x ročně.

Termíny pro úhrady za daná období : září – leden: do 15. 9. daného roku, částka 1 000 Kč

únor – červen: do 15. 2. daného roku, částka 1 000 Kč

Platba převodem na účet : 1724736309/0800

Variabilní symbol : 2

Specifický symbol : 888

Poznámka pro příjemce : jméno žáka, ročník

Úplata je v případě odhlášky ze ŠD v průběhu období nevratná.

V odůvodněných případech je možno se dohodnout na jiném harmonogramu plateb s vedoucí školní družiny.


Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Mensa Česko

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026