Provoz škol a školek

13.4.2021

Provoz škol a školek v době distanční výuky pro žáky rodičů IZS a vybraných profesí

 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

-zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

-pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

-zaměstnanci bezpečnostních sborů,

-příslušníci ozbrojených sil,

-zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

-zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

-zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

  • Děti a žáci rodičů IZS a vybraných profesí mají nárok v době distanční výuky pobývat ve školní družině své školy nebo ve své MŠ
  • Provoz ŠD od 6: 00 – 16: 30 hodin, provoz MŠ 6: 00 – 16: 00 hodin
  • Nutno nahlásit den předem do 13 hodin p. Varmužové na tel.: 603 361 945

  • Děti ve věku 2 – 5 let hlásí rodiče vedoucí učitelce své školky

  • o   (MŠ Čáslavská – tel: 731 130 739, MŠ Nerudova - tel.: 731 108 692)

  • Obědy musí rodič zadat přes portál e-strava nebo volat vedoucí školní jídelny na tel.: 596 013 775
  • Obědy nutno zadat/nahlásit do 13: 00 hodin den předem
  • Žák musí mít svou IT techniku k výuce (pokud se bude připojovat do své třídy), svačinu, pití, chirurgickou roušku nebo respirátor
  • Dítě, žák se bude pravidelně testovat jako v době prezenční výuky (po, čt)
  • V případě pozitivního testu bude kontaktován zákonný zástupce a musí si dítě/žáka vyzvednout

Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Copyright © 2013 - 2021 Základní a mateřská škola na ulici Čs. armády Bohumín