Podrobné informace

8.4.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021

 

Organizace výuky po 12. dubnu z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN a MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 6. 4. 2021 k provozu škol a školských zařízení a testování ve školách

 

 • 1. stupeň

 

 • Od pondělí 12. dubna přechází na tzv. rotační výuku (polovina tříd 1 týden ve škole prezenčně / 1 týden doma distančně)

 

 • 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 5. A, 5. B

-        Prezenční výuka - V týdnu od 12. dubna a ve všechny liché týdny

-        Distanční výuka - v týdnu od 19. dubna a ve všechny sudé týdny

 

 • 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 4. C, 5. C

-        Distanční výuka - V týdnu od 12. dubna a ve všechny liché týdny

-        Prezenční výuka - V týdnu od 19. dubna a ve všechny sudé týdny

 

 • Testování u žáků prvních až třetích tříd mohou být přítomni zákonní zástupci

 

 • 2. stupeň

 

 • Pro všechny třídy zůstává i nadále povinná distanční výuka

 

 • "Offline" žáci

-        Ve vybrané pracovní dny od 9:00 – 11:00

-        povinná prezenční skupinová konzultace ve škole

 

 • žáci 9. tříd, připravujícím se na přijímací zkoušky

-        nově se budou moci zúčastnit skupinové konzultace z matematiky a českého jazyka.

-        Termíny na základě dohody s jednotlivými vyučujícími

 

 • žáci, účastnící se skupinových konzultací, budou muset být testováni

 

 • SPT 9. C a 3. C (třídy zřízené podle paragrafu 16. odst. 9 školského  zákona)

 

 • Od 12. dubna trvalá prezenční výuka, bez přecházení do tzv. rotační výuky.

 

 • Začátek výuky bude každý den v 8:30.

 

 • Testování vždy za přítomnosti zákonných zástupců

 

 • Konec výuky dle běžného rozvrhu hodin

 

 • Předškolní děti a děti ze tříd zřízených podle paragrafu 16 odst. 9 ŠZ se od 12. dubna vrací k prezenční výuce (bez rotací)

 

 • Všechny ostatní děti jsou i nadále vzdělávány distančně.

 

 • Antigenní testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Děti, které nebudou testovány, nebo budou testovány pozitivně, mají zakázánu osobní přítomnost ve školce.

 

 • U dětí ve školce není po celou dobu pobytu povinná rouška, ani respirátor

Obecné informace k testování a pobytu ve škole a školce

 

 • Testování žáků a dětí antigenními testy bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek první vyučovací hodinu. A to v týdny, kdy jsou žáci přítomni prezenční výuce. V době distanční výuky testování neprobíhá.

 

 • Žáci navštěvující ranní školní družinu, budou testováni již ve školní družině.

 

 • U testování mohou být přítomni zákonní zástupci pouze v MŠ,  1. až 3. třídách a v 3. C a 9. C

 

 • Děti a žáci, kteří nebudou testováni, nebo budou testováni pozitivně, mají zakázánu osobní přítomnost ve škole.

Tito žáci budou muset plnit úkoly dle týdenního plánu a nebude pro ně zajištěna on-line výuka. Na Absenci se pohlíží jako by byl žák nemocen

 

 • Pokud bude dítě, žák testován pozitivně, bude vyrozuměn zákonný zástupce telefonicky o jeho vyzvednutí (žák musí podstoupit PCR test)

 

 • Dítě, či žák, který zmešká pravidelné testování, bude otestován v první den po návratu do školy (školky).

 

 • Testování nemusí podstoupit děti a žáci, kteří doloží (elektronicky, nebo písemně), že byli v předchozích 90 dnech pozitivně testováni RT-PCR testem a zároveň již ukončili léčbu.

 

 • Žáci v ZŠ budou muset po celou dobu výuky nosit alespoň chirurgickou roušku (nebo respirátor - týká se i žáků ze SPT).

 

 • Děti v MŠ nemají povinnost nosit roušku ani respirátor

 

 • Osoby s příznaky onemocnění Covid 19 nebudou vpuštěni do prostoru školy.

 

 • Vstup třetím osobám do školních budov je možný pouze v odůvodněných případech (např. doprovod žáků na testování u výše jmenovaných tříd)

Konce výuky

 

1. A / 3. A – 11:40 (obědy: 11: 45 – 12: 00)

1. B / 3. B – 11: 50  (obědy: 11: 55 – 12: 10)

2. A / 4. A – 12: 00 (obědy: 12: 05 – 12: 20)

2. B / 4. B – 12: 10 (obědy: 12: 15 – 12: 30)

5. A / 4. C – 12: 30 (obědy: 12: 35 – 12:45)

5. B / 5. C – 12: 40 (obědy: 12: 45 – 13: 00)


Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Copyright © 2013 - 2021 Základní a mateřská škola na ulici Čs. armády Bohumín