Péče o děti IZS na ZŠ ČSA

28.2.2021

Péče o děti IZS na ZŠ ČSA


 

ZŠ a MŠ ČSA bude i nadále zajišťovat péči o děti zaměstnanců IZS (a dalších vybraných profesí - odkaz zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPJD3?fbclid=IwAR10ui6ptfbC3IOy6zmYQNfF0gZfQ7k9tMf9PTxz08wrxaPDiVSiAYl5xc8).
Péče bude zajištěna ve školní družině v budově základní školy ČSA od 6:00 - 17:00 pro děti ve věku 3 - 10 let. V případě zájmu o tuto službu, kontaktujte vedoucí školní družiny na tel. č.: 603 361 945, nebo email: varmuzova.m@zscsa.cz

 


Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026