Organizace distanční výuky od 1. 3. 2021

26.2.2021

Organizace distanční výuky od 1. 3. 2021 pro 1. , 2. ročník a speciální třídy

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, dle usnesení vlády ČR přechází od pondělí 1. 3. 2021 výuka 1., 2.tříd a speciálních tříd na distanční formu (kombinace on-line výuky a samostatné práce). Veškeré materiály k výuce budou žáci dostávat prostřednictvím „týdenních plánů“ na www.zscsa.cz (jako dosud), kde budou také časy a odkazy k on-line výuce. S vyučujícími komunikujte převážně prostřednictvím e-mailů. Pokud žáci nemají možnost přihlásit se k výuce on-line, mohou si rodiče vyzvednout výukové materiály ve škole každé úterý od 8:15 do 8:30 nebo v jinou dobu (vždy po předchozí dohodě s třídní učitelkou). Obědy po celou dobu distanční výuky budou žákům automaticky odhlášeny. Pokud budete mít zájem o obědy, kontaktujte vedoucí školní jídelny. Školní družina v provozu nebude.

 • Distanční výuka bude probíhat online prostřednictvím UČEBNA GOOGLE - google classroom a jako samostatné úkoly pro žáky

 • Informace o probíraném učivu a online hodinách budou v týdenních plánech tříd na www.zscsa.cz v sekci „týdenní plány“

 • Žáci, kteří se nemohou účastnit výuky online přes UČEBNU GOOGLE (nebo nemají vzdálený přístup k týdenním plánům), si vyzvednou materiály k výuce u vchodu do školy v úterý od 8:15 do 8:30 hodin nebo v jinou dobu (vždy po předchozí domluvy s třídní učitelkou)

 • Obědy jsou žákům po celou dobu distanční výuky automaticky odhlášeny (pokud máte zájem o obědy, kontaktujte vedoucí školní jídelny)

 • Školní družina pro žáky v provozu není

 • Informace o distančním způsobu výuky pro speciální třídy předá třídní učitel přímo zákonným zástupcům přes týdenní plány

Podrobnější organizace

 • Absence a způsob omlouvání žáků

 • Žák je povinen se distančně vzdělávat (podle § 184a školského zákona)

 • Pokud je žák nemocen nebo jde k lékaři  – musí jej rodič řádně omluvit, omluva stačí elektronickou formou třídnímu učiteli.

 • Absence žáků, kteří jsou „offline“, a nevyzvednou si tištěné materiály (ani po tel. upozornění třídním učitelem), se zapisují do třídní knihy s absencí

 

 • Hodnocení

 • Vyučující mohou hodnotit úkoly žáků (v týdenních plánech stanoví vyučující, které úkoly budou hodnoceny)

 

 • Výuka

 • Online přes google meet + samostatné práce žáků (bude upřesněno v týdenních plánech jednotlivých tříd)

  • M, ČJ, MS

 • Výchovy jsou jako dobrovolné úkoly


Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026