Organizace distanční výuky od 4. 1. 2021

31.12.2020

Organizace distanční výuky od 4. 1. 2021 pro 2. stupeň ZŠ

INFORMACE PRO RODIČE

 

 • Všechny třídy druhého stupně, s výjimkou speciální třídy zřízené podle § 16 odst. 9 (9. C), jsou počínaje 4. lednem až do odvolání převedeny na distanční výuku.
 • Distanční výuka bude probíhat online prostřednictvím UČEBNA GOOGLE - google classroom a google meet.
 • Informace o probíraném učivu a online hodinách budou zveřejňovány v google classroom a v týdenních plánech tříd na www.zscsa.cz v sekci „týdenní plány“
 • · Žáci, kteří se nemohou účastnit výuky online přes google classrom, si vyzvednou učební materiály na 1. týden v lednu u vchodu do školy v úterý 5. ledna od 7:30 do 7:45 hodin. Počínaje týdnem od 11. ledna až do návratu k prezenční výuce (nebo rotační) pak budou materiály předávány a vybírány vždy ve středu od 7:30 do 7:45.
 • Obědy jsou žákům po celou dobu distanční výuky automaticky odhlášeny

Podrobnější organizace

 • Absence a způsob omlouvání žáků

 • Žák je povinen se distančně vzdělávat (podle § 184a školského zákona)
 • Pokud je žák nemocen nebo jde k lékaři  – musí jej rodič řádně omluvit, omluva stačí elektronickou formou třídnímu učiteli.
 • Žákům, kteří jsou „offline“ a nevyzvednou si tištěné materiály (ani po tel. upozornění třídním učitelem), se zapisuje absence do e-TK.

 • Hodnocení

 • Vyučující mohou hodnotit úkoly žáků (v plánech stanoví vyučující, které úkoly budou hodnoceny)
 • Známky se zapisují do e-ŽK.
 • Do e-ŽK také informuje vyučující poznámkou rodiče o případném neplnění zadaných úkolů žákem

 • Výuka

 • Online přes google meet + samostatné práce žáků v google classroom
 • Úkoly do výchov a informatiky jsou dobrovolné


Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026