Organizace distanční výuky od 4. 1. 2021

30.12.2020

Organizace distanční výuky od 4. 1. 2021 pro 3. - 5. ročník

INFORMACE PRO RODIČE

 

 • Distanční výuka bude probíhat online prostřednictvím UČEBNA GOOGLE - google classroom a jako samostatné úkoly pro žáky
 • Informace o probíraném učivu a online hodinách budou v týdenních plánech tříd na www.zscsa.cz v sekci „týdenní plány“
 • Žáci, kteří se nemohou účastnit výuky online přes UČEBNU GOOGLE (nebo nemají vzdálený přístup k týdenním plánům), si vyzvednou učební materiály na 1. týden v lednu u vchodu do školy v úterý 5. ledna od 8:15 do 8:30 hodin. Až do návratu k prezenční výuce  budou materiály předávány a vybírány v tuto dobu.
 • Obědy jsou žákům po celou dobu distanční výuky automaticky odhlášeny
 • Školní družina pro žáky 3. – 5. ročníku v provozu není
 • Výuka plavání pro 3. ročník zatím nebude

Podrobnější organizace

 • Absence a způsob omlouvání žáků

 • Žák je povinen se distančně vzdělávat (podle § 184a školského zákona)
 • Pokud je žák nemocen nebo jde k lékaři  – musí jej rodič řádně omluvit, omluva stačí elektronickou formou třídnímu učiteli.
 • Absence žáků, kteří jsou „offline“, a nevyzvednou si tištěné materiály (ani po tel. upozornění třídním učitelem), se zapisují do e-TK s absencí

 • Hodnocení

 • Vyučující mohou hodnotit úkoly žáků (v týdenních plánech stanoví vyučující, které úkoly budou hodnoceny)
 • Známky se zapisují do e-ŽK.
 • Do e-ŽK také informuje vyučující poznámkou rodiče o případném neplnění zadaných úkolů žákem

 • Výuka

 • Online přes google meet + samostatné práce žáků (bude upřesněno v týdenních plánech jednotlivých tříd)
  • M, ČJ, AJ, MS
  • Výchovy a informatika – jako dobrovolné úkoly

 

 

 

 

 Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Copyright © 2013 - 2021 Základní a mateřská škola na ulici Čs. armády Bohumín