Informace ke znovuotevření škol

30.12.2020

Informace ke znovuotevření škol pro 1. a 2. ročník ZŠ  a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 (speciální třídy) od 4. 1. 2021

 • roušky po celou dobu pobytu ve škole (i ve výuce i v ŠD)
 • žáci a vyučující ve speciálních třídách roušky mít nemusí
 • pravidelné mytí a dezinfekce rukou
 • zákaz vstupu doprovodu žáků do budovy školy
 • ranní družina od 6: 00 hodin
 • vstup do školy umožněn v 7: 40
 • šatny v provozu
 • výuka dle běžného rozvrhu hodin
  • AJ kroužek nebude
  • konce výuky upraveny (+/-20 min) kvůli organizaci v jídelně (viz níže)
  • přestávky tráví žáci ve třídě s rouškou (kromě jídla a pití)
  • III. C končí dle rozvrhu hodin přesně
  • vyzvedávání žáků ze ŠD od 13:30 hodin
  • odpolední družina do 16:30 hodin (v prostorách školní družiny)
  • žáci, kteří chodí na obědy a do ŠD, mají automaticky obědy nahlášeny
  • Výuka plavání pro 2. ročník zatím nebude

Organizace konce vyučování

Pondělí: 1. B - 11: 35, 2. B – 11: 45   /  1. A - 12: 30, 2. A – 12: 40

Úterý: 1. A - 11: 35, 2. A – 11: 45   /  1. B - 12: 30, 2. B – 12: 40

Středa: 1. A - 11: 30, 1. B – 11: 40, 2. A - 11: 50, 2. B – 12: 00

Čtvrtek: 1. A - 11: 30, 1. B – 11: 40, 2. A - 11: 50, 2. B – 12: 00

Pátek: 1. A - 11: 30, 1. B – 11: 45   /  2. A - 12: 30, 2. B – 12: 40

 Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Copyright © 2013 - 2021 Základní a mateřská škola na ulici Čs. armády Bohumín