Školaonline

9.12.2020

V naší škole provozujeme internetovou aplikaci ŠKOLAONLINE, která nám slouží pro povinnou školní evidenci (školní matrika), školní administrativu a komunikaci s rodiči. Vedeme v ní třídní knihy, zapisujeme do ní docházku, žáci v ní mají zapsanou klasifikaci. Rodiče se mohou přihlásit k svému účtu a mít tak okamžitý přehled o svém dítěti a škole (aktuální rozvrh, plánované akce, známky, docházka).

http://portal.skolaonline.cz/

Pokud dojde ke ztrátě přihlašovacích údajů, obraťte se na mail skolaonline@zscsa.cz

 

Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek v daném pololetí.

Výukové zdroje - zadávání úkolů, materiály do výuky (individuální možnost vyučujícího)

Výchovná opatření, chování - přehled třídních důtek, poznámek z jednotlivých hodin, pochval

Třídní kniha (kalendář) - přehled probíraného učiva (informace pro žáky i rodiče v období nemoci atd.)

 

Elektronická žákovská knížka je jednoduchý systém, který pomůže zákonnému zástupci být informován kdykoliv a kdekoliv.  Chápeme, že pro některé rodiče může být přechod z papírové žákovské knížky na elektronickou složitější.  Můžete využít přehledný návod na použití elektronické žákovské knížky na této stránce.

 

 Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026