ORGANIZACE distanční výuky

30.10.2020

ORGANIZACE distanční výuky od 2. 11. 2020

 

I. Stupeň

Výuka bude probíhat i nadále distanční formou (kombinace on – line výuky a samostatné práce). Veškeré materiály k výuce budou žáci dostávat prostřednictvím „týdenních plánů“ na tomto odkazu (jako doposud), kde budou také časy a odkazy k on-line výuce.

 

Žákům 1. – 4. tříd z důvodu zlepšení distanční výuky budou v průběhu týdne zřízeny školní emailové účty (prijmeni.prvni pismeno jmena@zscsa.cz, např. Jaroslav Novák tvar emailu novak.j@zscsa.cz) do učebny GOOGLE CLASSROOM, prostřednictvím ní pak bude on - line výuka probíhat.  Veškeré informace k přihlášení obdržíte od třídního učitele.

 

S vyučujícími prosím komunikujte převážně prostřednictvím e-mailů.

Pokud  žáci nemají možnost přihlásit se k výuce on-line (nebo nemají vzdálený přístup k týdenním plánům), mohou si rodiče vyzvednout výukové materiály na vrátnici školy v úterý a čtvrtek od 7:30 – 7:45.

II. Stupeň

Výuka bude nadále probíhat dle stávajícího rozvrhu prostřednictvím nástrojů UČEBNA GOOGLE - google classroom/meet. Dále informace o probíraném učivu naleznete v týdenních plánech jednotlivých tříd.

 

V případě, že se žáci nemohou účastnit výuky přes UČEBNU GOOGLE (nebo nemají vzdálený přístup k týdenním plánům), budou pro ně průběžně nachystány učební materiály na vrátnici školy ve středu od 7:30 – 7:45.

Žáci tříd zřízených podle § 16 odst. 9 (Speciální třídy)

V případě, že vláda rozhodne o zrušení prezenční formy vzdělávání od 2. 11. 2020 v těchto třídách, budete informování třídními učiteli o možnostech vzdělávání a tištěné vzdělávací materiály budou nachystány pro Vás následovně:

I.                    Stupeň (p. učitelka Mgr. Kociánová) – úterý a čtvrtek od 8:00 – 8:15

II.                  Stupeň (p. učitelka Mgr. Stoklasová) – úterý a čtvrtek od 8:30 – 9:00

Žáci jsou povinni podle § 184a školského zákona se účastnit distanční výuky.

 

Děkujeme za spolupráci a věříme, že spolu to zvládneme. Přeji pevné zdraví.

 

Mgr. Adrian Kuder

ředitel

 

 


Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Copyright © 2013 - 2021 Základní a mateřská škola na ulici Čs. armády Bohumín