Distanční výuka

14.10.2020

ORGANIZACE distanční výuky na 2. stupni ZŠ od 14. 10. – 23. 10. 2020

 

Od 14. října je dle nařízení vlády zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání s výjimkou tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (3. C a 9. C).

 

Vzdělávání všech běžných tříd druhého stupně se převádí na distanční formu. Výuka bude nadále probíhat dle stávajícího rozvrhu prostřednictvím nástrojů UČEBNA GOOGLE - google classroom/meet. Dále informace o probíraném učivu naleznete v týdenních plánech jednotlivých tříd

 

V případě, že se žáci nemohou účastnit výuky přes UČEBNU GOOGLE (nebo nemají vzdálený přistup k týdenním plánům), budou pro ně průběžně nachystány učební materiály na vrátnici školy a to výhradně v následujících dnech a časech:

 

Čtvrtek 15. října v době od 7:30 – 7:45

Pondělí 19. října v době od 7:30 – 7:45

Středa 21. října v době od 7:30 – 7:45

 

Žáci jsou povinni podle § 184a školského zákona se účastnit distanční výuky.

 

Děkujeme za spolupráci a věříme, že spolu to zvládneme.

 

Mgr. Adrian Kuder

ředitel

 


Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026