Obnovená výuka 6. - 8. tříd

27.5.2020

OBNOVENÍ VÝUKY ŽÁKŮ 6. – 8. TŘÍD

 

Dle usnesení vlády ČR ze dne 25. 5. 2020 je od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků druhého stupně na vzdělávacích aktivitách. DOCHÁZKA NENÍ POVINNÁ. V této souvislosti stanovil ředitel školy časový rozsah a organizaci výuky:

 

  • Aktivity pro žáky druhého stupně budou probíhat ve dnech úterý, středa a čtvrtek od 8:30 do 13:00 hod.
  • Aktivity budou probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků, nejčastěji pod vedením jednoho pedagoga (většinou třídního učitele žáků, kteří budou tvořit většinu dané skupiny). Složení skupin je čistě v kompetenci vedení školy a bude po celou dobu trvání neměnné. Žáka nebude možno zařadit do skupiny později, než 8. června.
  • Počet skupin a přijatých žáků ke vzdělávacím aktivitám je s ohledem na kapacitní a personální možnosti školy omezen. Může se proto stát, že nebudou přijati všichni zájemci.
  • Hlavní náplní vzdělávacích aktivit bude vypracovávání úkolů zadávaných vyučujícími v rámci distanční (dálkové) výuky.
  • Distanční (dálková) výuka bude i nadále probíhat stejnou formou, jako doposud.
  • S ohledem na MŠMT doporučovaná přísná hygienická opatření a s tím spojenou organizační náročnost, nebude žákům druhého stupně nabídnuta možnost stravování ve školní jídelně.
  • Ke vzdělávacím aktivitám je POTŘEBA SE PŘIHLÁSIT NEJPOZDĚJI DO 2. ČERVNA DO 12:00 HOD třídním učitelům Vašich dětí.
  • Žáci, kteří budou přihlášeni ke vzdělávacím aktivitám, ODEVZDAJÍ V PRVNÍ DEN NÁVRATU do školy „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění.“
  • Žáci se budou muset řídit „Závaznými hygienickými a organizačními pravidly pro vzdělávací aktivity na ZŠ ČSA.“

Soubory ke stažení:

Čestné prohlášení   [26kb]
Hygienická pravidla   [15kb]


Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026