ZÁHÁJENÍ PROVOZU MŠ

15.5.2020

ZÁHÁJENÍ PROVOZU MŠ

Provoz mateřské školy Čáslavská a Nerudova bude opět zahájen 25. 5. 2020 za mimořádných hygienických a organizačních opatření.

 

Všechny děti byly osvobozeny od úplaty za měsíc duben a květen 2020.  Za červen 2020 budou osvobozeny děti, které již do konce školního roku nenastoupí.

 

ZÁVAZNÁ HYGIENICKÁ A ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVANÍ:

 

 • Zákonný zástupce odevzdá v den opětovného nástupu do MŠ „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění“ s uvedeným datem podpisu starým maximálně 3 kalendářní dny. Bez podepsaného čestného prohlášení nebude dítě moci mateřskou školu navštěvovat.

 • Do budovy mateřské školy je zakázán vstup všem osobám vykazujícím příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, ztráta čichu, chuti a jiné). Pokud dítě tyto příznaky vykazuje, nebo se projeví v průběhu dne, bude okamžitě izolován a zákonný zástupce bude vyzván k jeho okamžitému vyzvednutí.

 • Do MŠ přichází rodič i dítě v roušce, roušku rodič dítěti ukládá do přineseného sáčku v šatně, kde má uloženou také roušku náhradní.

 • Na MŠ Nerudova jsou pro příchod určeny hlavní dveře a pro odchod dveře prostřední.

 • Na MŠ Čáslavská má každá třída svůj vchod.

 • Z důvodu minimalizace shromažďování osob v šatnách, budou vpuštěni vždy jen dva rodiče a jejich děti, vydezinfikují si ruce (dezinfekce bude u vstupu). V co nejkratší době dohlédnou na své dítě, aby se převléklo, přezulo a předají je učitelce. Následně opustí prostor MŠ.

 • Před školou budou dodržovat odstup 2metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 • Po převlečení se dítě odebere do umývárny, kde si umyje ruce a teprve pak vstupuje do své třídy.

 • Nošení roušky není v MŠ povinné pro děti ani pro pedagogické pracovníky.

 • Vycházky s dětmi mimo areál školy nejsou povolené, děti budou v co největší míře využívat areál MŠ.

 • MŠ bude mít k dispozici dostatečné množství desinfekce do dávkovačů v umývárnách.

 • Úklid a dezinfekce bude probíhat častěji než obvykle.

 • Častější větrání místností.

 

 

 

Soubory ke stažení:

Čestné_prohlášení   [26kb]


Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026