Dopravní den

6.5.2019

DOPRAVNÍ DEN

Za slunečného počasí ve čtvrtek 2. 5. uspořádala naše škola pro žáky Dopravní den. Každý si mohl ověřit svou šikovnost na kole při jízdě zručnosti, ale i jízdě na dopravním hřišti. Teoretické znalosti prověřily testy z první pomoci a pravidel silničního provozu. Na besedách se strážníky městské policie pak zazněly důležité informace přímo z praxe.


Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Copyright © 2013 - 2021 Základní a mateřská škola na ulici Čs. armády Bohumín