Jazyková soutěž

25.2.2019

ZŠ ČSA už třetí rok za sebou vyhrála městské kolo jazykové soutěže

V úterý 19. 2. 2019 opanovali žáci ZŠ ČSA tradiční městské kolo jazykové soutěže. S celkovým součtem 180 bodů zvítězili před druhou ZŠ Skřečoň o 25 a třetí ZŠ Benešovu o dalších 15 bodů. Na úspěšné reprezentaci školy se sovou ve znaku se podílela dvanáctka nadaných žáků, z nichž čtyři se prosadili na pomyslné stupně vítězů. Nejúspěšnějšími řešiteli z našeho týmu se stali:

-          Matyáš Luštěk – 1. místo v kategorii anglický jazyk 5. ročník

-          Jaromír Zajíček – 1. místo v kategorii anglický jazyk 8. a 9. ročník

-          Aneta Bendová – 1. místo v kategorii ruský jazyk

-          Natálie Klečková – 2. místo v kategorii německý jazyk

Ani další zúčastnění z naší školy se v soutěži neztratili:

-          David Sklarčík, Tomáš Wolek, Tobiáš Gavroň, Petr Pavlík, Taťána Wróblová, Lucie Harwotová, Rostislav Nevoral a Filip Mojik

Soutěžící i letos pořadatelé rozdělili do pěti kategorií, z nichž tři byly s ohledem na věk vyhrazeny jazyku anglickému, zbývající dvě pak němčině a ruštině. Každá škola směla vyslat do kategorií anglického jazyka maximálně po dvou zástupcích, za ruský a německý jazyk pak až tři zástupce. Pořádání a organizace letošního ročníku se zhostila ZŠ Skřečoň, a nutno podotknout, že na výbornou.  Pořadatelé se letos opět rozhodli dodržet tradiční formát konverzačních témat. Pomyslnou štafetu pořadatelství pro následující školní rok převzala naše základní škola ČSA.

Jako tradičně je dobré připomenout alespoň střípky toho, co stojí za úspěchy našich žáků. Talent a píle konkrétních žáků u nás dostává systémovou podporu jak od jednotlivých vyučujících, tak od vedení školy. I nadále pokračuje naše spolupráce s rodilým mluvčími z anglicky hovořících zemí.  Aktuálně lektorka z Kanady dochází na naší školu prioritně za žáky devátých ročníků, ale svou zkušenost s ní minimálně dvakrát ročně udělají i žáci všech ostatních ročníků počínaje třeťáky.  Vedle výuky vede rodilá mluvčí na naší škole konverzace v anglickém jazyce. Kladný dopad má rovněž rozšířená výuka angličtiny v devátých třídách a nepovinná výuka angličtiny již od prvních tříd. Důležité je připomenout i skvělou práci učitelů cizích jazyků. Za všechny pedagogy, kteří vedou naše žáky v běžných hodinách, zmíním Evu Mžikovou, Martinu Sabelovou, Apolenu Cieslarovou a René Wodeckého, kteří žáky připravovali konkrétně na tuto soutěž. Závěrečné poděkování zaslouží pořadatelé skvěle zvládnutého cizojazyčného odpoledne a znovu i všichni zúčastnění žáci.

R. Wodecki

předseda Předmětové komise cizích jazykůZpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026