Beseda pro rodiče

15.1.2018

V rámci konzultačních hodin dne 9. 1. 2018 jsme ve spolupráci s E-bezpečím (odborníky na problematiku kyberšikany, kybergroomingu), připravili pro rodiče besedu s lektorem p. Slavojem Raszkou, který přítomné seznámil se základními pojmy, poradil, jak si zabezpečit svůj počítač, jak nastavit soukromí v profilu na sociálních sítích, jak rozpoznat falešné profily apod. Společně si vytýčili pravidla, která jim usnadní komunikaci s  dítětem i o obtížných tématech. Získali důležité kontakty na organizace, na které se můžou při řešení problémů obrátit.

Dle zpětné vazby se rodičům celý program velmi líbil, oceňují obsáhlost přednášky, výbornou orientaci lektora v dané problematice, schopnost navázat kontakt a udržet jejich pozornost během celého programu, možnost zapojit se do diskuze, pokládat otázky k danému tématu.

Panu Raszkovi ještě jednou děkujeme a těšíme se zase příště snad v ještě větším počtu rodičů.

 

Za úhradu nákladů za přednášku děkujeme Sdružení rodičů a přátel školy.

Mgr. Jiřina Suchánková

metodik prevence


Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026