Dopravní den

28.4.2016

28. dubna si žáci v celé škole místo výuky osvojovali všemožné užitečné vědomosti v oboru dopravní výchovy. Každá třída měla připraven svůj program, a tak si děti vyzkoušely různé činnosti, testy, kvízy a hry, při nichž si zopakovaly pravidla silničního provozu a zásady chování v různých situacích, které je mohou jako cyklisty nebo chodce potkat.Zpět

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026