MŠ Nerudova - O nás

Mateřská škola Nerudova (se speciální třídou)

Adresa: Nerudova 1040, Bohumín, 735 81

Ředitel: Mgr. Adrian Kuder

Vedoucí učitelka: Bc. Blanka Poštulková

Telefon: +420 731 108 692

E-mail: skolka.nerudova@zscsa.cz

Web: www.zscsa.cz

Zaměření mateřské školy

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu ,,Putování se Zvídálkem aneb hrajeme si, povídáme, duhový svět poznáváme". Ve všech třídách se zaměřujeme na rozvoj komunikativních dovedností, korekci vadné a nesprávné výslovnosti. Rozvíjení obsahové, zvukové, gramatické stránky řeči. Klademe důraz na rozvoj dovedností, vědomostí a návyků, které předcházejí čtení a psaní, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. Všestranně rozvíjíme osobnost dítěte ve všech vzdělávacích oblastech, nenásilnou formou děti připravujeme na další stupeň vzdělávání v základní škole.

Poplatky v mateřské škole

  • úplata za předškolní vzdělávání: 400 Kč/měsíc
  • úplata prázdninový provoz: 400 Kč/měsíc
  • omezená docházka: 265 Kč

Stravné

  • cenu za stravu celodenní děti 43,-
  • OŠD 49,-

VIDEO o školce ZDE

 

Náš tým

I. logopedická třída - BERUŠKY

p. učitelka Jitka Mrázková

p. učitelka Jarmila Zikmundová

p. asistent Šárka Sikorová

II. logopedická třída – BROUČCI

p. učitelka Bc. Lenka Nodžáková

p. učitelka Bc. Blanka Poštulková

p. asistent Michaela Morcinková

 

III. třída - SLUNÍČKA

p. učitelka Mgr. Martina Marciniaková

p. učitelka Andrea Jarkulischová DiS.

 

IV. třída  - MEDVĚDI

p. učitelka Jana Witoszková

p. učitelka Bára Sedláčková

 

Provozní zaměstnanci

Iveta Pavlová

Kamila Panašová

 

 


Soubory ke stažení:

Školní řád   [867.1kb]
Školní vzdělávací program   [2.7MB]

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Mensa Česko

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026