MŠ Čáslavská - Zápis 2024/2025

Kdy proběhne zápis do MŠ?

  • 7. 5. 2024 od 8:00   -   14:00 hod.
  • Zápis proběhne s osobní přítomnosti dětí v MŠ

Co vzít sebou:

  • K zápisu donesete občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, popř. doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů, apod.)

Rovněž je povinnost doložit doklad o očkování (není nutný pro děti pětileté tj. nejpozdější  datum narození dítěte 31. 8. 2019) vystavený dětským lékařem. K tomuto účelu můžete využít formulář: potvzení-lekaře.pdf

  • Žádost o přijetí bude k dispozici na dané MŠ. Možné je již přinést vyplněnou žádost o přijetí do MŠ. Formulář je k dispozici ZDE

 

 

Důležitá upozornění

  • Upozorňujeme, že poslední rok předškolního vzdělávání před nástupem do 1. třídy základní školy je pro dítě povinný. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v  MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, nebo jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení. Zákonný zástupce přesto musí dítě k zápisu přihlásit. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
  • Pokud dítě nastupuje do logopedické třídy a již má vydané Doporučení SPC je nutné ho spolu s žádostí o přijetí doložit.

 

Při rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy bude ředitel školy postupovat na základě školského zákona a podle „Kriterií pro přijetí do MŠ“.

S výsledky správního řízení budou zákonní zástupci seznámeni vyvěšením seznamu (každému dítěti bude přiřazeno registrační číslo) na budově MŠ, na webových stránkách do 30 dnů nejpozději do 5. 6. 2024.

 

 

 

V případě dotazů a nejasností nás kontaktujte:

MŠ Nerudova 731 108 692

MŠ Čáslavská 731 130 739

 

 

Soubory ke stažení:

Potvrzení lékaře   [119.4kb]
žádost o přijetí   [55kb]
Kritéria přijeti do MŠ 2024_2025   [42.5kb]

EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Mensa Česko

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026