MŠ Čáslavská - Zápis 2022/2023

Zápis do MŠ na školní rok 2022/2023

Aktuální informace budou doplněny....

 

VIDEO o naší školce

Možnosti podání žádosti k předškolnímu vzdělávání:

1) Zaslat e-mailem : MŠ Nerudova – skolka.nerudova@zscsa.cz

nebo

MŠ Čáslavská – skolka@zscsa.cz

 

2) Zaslat poštou na adresu mateřské školy: Mateřská škola

Nerudova 1040

735 81 Bohumín

 

nebo

 

Mateřská škola

Čáslavská  355

735 81 Bohumín

 

3) Žádost odevzdat v zalepené obálce do schránky vybrané MŠ (umístěna u dveří do mateřské školy) – v době od 7:00 – 16:00 hod.

4) Zaslat na datovou schránku školy -  fpymbn6

 

Žádost musí obsahovat

Vyplněný formulář žádost o přijetí

Formulář žádosti o přijetí – MŠ Nerudova ke stažení

Formulář žádosti o přijetí – MŠ Čáslavská ke stažení

  • Čestné prohlášení o trvalém pobytu – ke stažení
  • Čestné prohlášení o řádném očkování - ke stažení
  • kopii očkovacího průkazu
  • kopii rodného listu
  • popř. doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů, apod.)

 

V případě dotazů a nejasností nás kontaktujte:

MŠ Nerudova 731 108 692

MŠ Čáslavská 731 130 739


 


EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2021 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026