MŠ Čáslavská - Zaměstnanci

Na vzdělávacím procesu v MŠ se podílejí:

vedoucí učitelka: Bc. Jana Tmějová

učitelky:, Bc. Marta Kubiková, Miroslava Rymařová, Eva Skotnicová

 

Školní jídelna - strava se dováží z ZŠ ČSA

další zaměstnanci: školnice - Pavla Chobotová

uklízečka: Kamila Hudáková
kuchařka: Kamila Hudáková

Kontakt:
vedoucí učitelka: 731 130 739


EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026